Yrittäjä

Lisää yrityksesi tiedot
Suomen Puhelinluetteloihin

Uudenmaan yritysten Tehosivut


GeoPro Consulting Oy

Kotisivut:

Y-tunnus: 3004556-8

Osoite: Eliel Saarisen Tie 2 B,

00440 Helsinki

Sähköposti: if.cpgiminukus.iminute / if.cpgniksamit.namor

Toimialat:

Puhelinnumerot:
GeoPro Consulting Oy: 0407215768

 Tarjoamme laadukasta asiantuntija- ja suunnittelutyötä sekä geotekniikan että pohjarakentamisen laajassa tehtäväkentässä. Teemme yritysten, yksityisten ja julkisten tilaajien kaikenkokoisia hankkeita.

Henkilöstöllämme on pitkä ja laaja kokemus haastavien pohjarakennekohteiden suunnittelusta, toteutuksesta ja asiantuntijatehtävistä. 

 

Valtaosa hankkeistamme on tutkimus- ja suunnitteluhankkeita, mutta palvelemme mielellämme myös erilaisissa selvitys- ja kustannusvertailuasioissa sekä asiantuntijalausunnoissa ja suunnitelmien ulkopuolisissa tarkastuksissa.

Suunnitelmat voivat liittyä rakennusten rakentamiseen, rakennushankkeiden piharakenteisiin, pihojen tasaukseen, hulevesien hallintaan sekä tie-, rautatie-, katu-, puisto- ja putkijohtohankkeisiin, tuulimyllyihin tai esimerkiksi logistiikka-alueisiin.

 

Toimipisteemme sijaitsee Helsingissä, mutta tarjoamme geosuunnittelun asiantuntijapalveluitamme ympäri Suomen ja tarvittaessa maan rajojen ulkopuolelle.

 • Pohjarakennussuunnittelu
 • Geoteknisten tutkimusten, selvitysten ja mittausten tarpeen ja laajuuden määritys
 • Pohjatutkimus- ja mittausohjelman laatiminen
 • Pohjatutkimustietojen tulkinta ja pohjatutkimuskartan sekä -leikkausten teko
 • Perustamistapavaihtoehtojen vertailu ja kohteeseen soveltuvimman perustamistavan määritys
 • Pohjatutkimus- ja perustamistapalausunnon laatiminen
 • Kaivantosuunnittelu sisältäen tuettujen kaivantojen suunnittelun
 • Salaoja- sekä radonpoistoputkistojen suunnittelu
 • Pinnantasaus- ja hulevesisuunnittelu
 • Hulevesilaskelmat
 • Maa- ja pohjarakenteiden työselostuksen laatiminen
 • Tuetun kaivannon tukiseinien mitoitus
 • Luiskien stabiliteetin laskenta
 • Maaperän painumalaskenta
 • Tukimuurien ja maanpaineseinien mitoitus
 • Kevennysrakenteiden suunnittelu
 • Maaperän pilaristabiloinnin sekä massastabiloinnin suunnittelu
 • Paalutustavan valinnat
 • Louhintasuunnitelmat
 • Työnaikaiset tarkkailusuunnitelmat

 

Lisäksi meiltä onnistuu lähes kaikki geosuunnitteluun, työnaikaiseen geotekniikkaan sekä pohjarakennukseen liittyvät tehtävät.